Pavel Velev


Působí ve funkci ředitele Nadace Tomáše Bati ve Zlíně. Vystudoval Fakultu technologickou VUT v Brně, obor technologie plastů a gumy. V letech 1981-89 pracoval jako samostatný výzkum¬ný pracovník při vývoji a aplikaci nových materiálů na obuv. V roce 1989 nastoupil na SOU obuvnické, kde od roku 1992 působil jako ředitel. Stal se zakladatelem Mezinárodní obuvnické školy (ISMS) a zahájil spolupráci s firmou Baťa. V roce 1998 odešel na žádost Tomáše Bati Jr. budovat nově založenou Nadaci Tomáše Bati. Jeho životní krédo je baťovsky jednoduché: „Služba veřejnosti“.

BATAVPRAXI © 2017 | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx