Jaroslav Sýkora


Je absolventem Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě a od svého absolutoria zastával významné manažerské pozice v předních českých firmách. Bez ohledu na sektor, ve kterém se nachází při výkonu své profese, se vždy řídí zásadami Systému řízení Baťa. Tyto zásady nectí pouze v pracovním, ale i v soukromém životě. V roce 2012 se stal členem Klubu absolventů Baťovy školy práce. Za základní aspekty Systému řízení Baťa považuje systematické řízení založené na převoditelných principech a vnímání zaměstnanců jako spolupodnikatelů. V současné době je spolumajitelem společnosti ELFE, s.r.o., kde působí jako prokurista a generální ředitel. Funkci generálního ředitele vykonává také ve společnosti V-NASS, a.s.

BATAVPRAXI © 2017 | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx