Ivan Baťka


Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor zahraniční obchod. Od r. 1990 působil jako soukromý podnikatel. V roce 1998 založil rádio Impuls – nejúspěšnější celoplošnou stanici v ČR. V letech 1999 - 2000 pracoval jako obchodní ředitel v energetické společnosti ČEZ, a.s. Od roku 2002 je generálním ředitelem a předsedou představenstva akciové společnosti FOSFA. Založil FOSFA Univerzitu , jako nástroj pro vzdě¬lávání a rozvoj podnikových týmů – inspiraci čerpal u Tomáše a Jana Antonína Baťových.

BATAVPRAXI © 2017 | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx