O KONFERENCI

PRINCIPY BAŤA V PRAXI

Výjimečná konference s osobnostmi, které při budování svých firem úspěšně využívají podnikatelské zásady Tomáše Bati.

Tomáš Baťa, největší československý podnikatel všech dob, který dosáhl světového rozmachu. Jeho příklad stále oslovuje tisíce podnikatelů a ukazuje jim cestu etického a úspěšného podnikání.

Zásady Baťova podnikání mají i přes svůj letitý odstup stále svou platnost. Není žádným tajemstvím, že i známé světové firmy, mezi něž patří japonská Toyota, nebo švédská IKEA využili řadu prvků z Baťova systému řízení. I u nás máme podniky, které z Baťova odkazu čerpají při řízení svých firem.

Patří mezi ně např. Fosfa a.s, Abra Software a.s., KOMA s.r.o a další, jejichž majitelé nalezli v těchto zásadách inspiraci. Oslovila je pravdivost Baťových myšlenek, jež jsou ve své jednoduchosti a funkčnosti stále nepřekonatelné. Podnikání s lidskou tváří pro 21. století, jak bychom mohli soubor principů Tomáše Bati nazvat, bude náplní konference, kterou pro Vás připravila Nadace Tomáše Bati.

Vložné zahrnuje stravování po dobu konání konference, účast na společenském večeru a vstupné v rámci doprovodného programu.
Výtěžek konference bude věnován na šíření odkazu Baťa v zahraničí a to prostřednictvím anglického vydání publikace Tomáš Baťa - geniální podnikatel.


Srdečně Vás zveme k účasti.
PROČ DNES ČERPAT Z ODKAZU BAŤA?

PROTOŽE ŽÁDNÝ ČESTNÝ A ÚSPĚŠNÝ PODNIKATEL NEMŮŽE ŘÍCI, ŽE BY SE HO NĚKTERÝ Z VÝROKŮ TOMÁŠE BATI NETÝKAL…

„JEDINOU CESTOU OSOBNÍHO ÚSPĚCHU JE PRACOVNÍ ÚSILÍ A OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST ZA ČINY A MAJETEK“

„ODPOVĚDNOST VŠECH ZA VŠECHNO, JE ZODPOVĚDNOSTÍ NIKOHO ZA NIC“

„KDYŽ SE OCITNETE VE ZLÝCH DOBÁCH, GENIUS VÁM Z NICH NEPOMŮŽE. TEHDY NEZBÝVÁ NIC NEŽLI JEDNAT A PRACOVAT. V JEDNÁNÍ A PRÁCI JE ŽIVOT A JENOM ŽIVOT VÁM UKÁŽE, JAK JEDNAT A PRACOVAT MOUDŘE.“

„NEHOŇTE SE ZA PENĚZI. KDO SE HONÍ ZA PENĚZI, TEN JE NEDOHONÍ NIKDY. SLUŽTE! KDYŽ BUDETE SLOUŽIT PODLE SVÝCH NEJLEPŠÍCH SIL, NEBUDETE MOCI UNIKNOUT PENĚZŮM.“

„PRAVÉHO ÚSPĚCHU DOCÍLÍME, AŽ NAUČÍME LIDI ŘÍDIT SVOU PRÁCI A TO BUDE TÍM SNADNĚJŠÍ, ČÍM VĚTŠÍ PROSPĚCH Z TOHO BUDOU MÍT.“

„POKLÁDÁM ZA SVOU ZAMĚSTNAVATELSKOU POVINNOST PLATITI LIDEM ZA PRÁCI TAK, ABY VE SVÝCH ČTYŘICETI LETECH MOHLI ŽÍT Z ÚSPOR A PRACOVATI S POMOCÍ SVÉHO KAPITÁLU A ZKUŠENOSTÍ A NE ZE SVÝCH HOLÝCH RUKOU.“

„BUDOVY – TO JSOU HROMADY CIHEL A BETONU.STROJE – TO JE SPOUSTA ŽELEZA A OCELI. ŽIVOT TOMU DÁVAJÍ TEPRVE LIDÉ.“

„UČME SE PRACÍ. SKUTEČNÁ PRÁCE JEST NEJLEPŠÍ METODOU. VELKÝM BOHATSTVÍM JE VLASTNÍ ZKUŠENOST, PROTOŽE TEPRVE ONA ZHODNOCUJE NAŠE VĚDOMOSTI. VĚDOMOSTI MŮŽEME DRUHÉMU DÁTI, ALE ZKUŠENOSTI MUSÍ SI KAŽDÝ VYKOUPIT VLASTNÍM POTEM, VLASTNÍMI MOZOLY.“

„POD OBCHODNÍ POCTIVOSTÍ ROZUMÍME, ŽE VEŠKERÉ STRANY NA OBCHODĚ ZÚČASTNĚNÉ MUSÍ BÝT PO PROVEDENÍ OBCHODU BOHATŠÍ, NEŽ BYLY PŘEDTÍM.“

„ČÍM VYŠŠÍ MORÁLKA OBCHODNÍKŮ A VÝROBCŮ, TÍM BOHATŠÍ LID, TÍM BOHATŠÍ ZEMĚ. NEMŮŽE BÝT BOHATSTVÍ TAM, KDE LIDÉ JSOU ZAMĚSTNÁNI VZÁJEMNÝM PODVÁDĚNÍM; NEMAJÍ ČASU NA VYBUDOVÁNÍ HODNOT, NA VYTVOŘENÍ BOHATSTVÍ. NIVEAU MORÁLKY OBCHODNÍKŮ A PRŮMYSLNÍKŮ SOUVISÍ TĚSNĚ S NIVEAU KULTURY DOTYČNÉHO NÁRODA NEBO ZEMĚ.“

„BANKROTÁŘ, KTERÝ VYŠEL Z BANKROTU CHUDÝ A S UMDLENÝM TĚLEM, NEZASLUHUJE OPOVRŽENÍ. ALE MEZI BOHATÝM BANKROTÁŘEM A ZLOČINCEM NEVIDÍM ŽÁDNÉHO ROZDÍLU.“

„NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN.“


Ke stažení: VÝROKY TOMÁŠE BATI

PARTNEŘI

           

       BATAVPRAXI © 2017 | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx